3.3. Jak łatwo dodać nową sugestię sprzedaży?

Parent Previous Next


Poniżej krótki opis dodawania nowej sugestii sprzedaży.


Jak dodać nową sugestię sprzedaży?1. Wybieramy opcję polityka cenowa > kreuj zachowania sprzedażowe > nowa sugestia.

2.  Pojawi się kreator - ogólny opis poruszania się w kreatorze znajduje się w rozdziale Kreator strategii cenowych. W kreatorze sugestii przechodzimy do kroku 1. Wpisujemy tutaj "nazwę sugestii", ustalamy priorytet realizacji sugestii, dodajemy "opiekuna sugestii" oraz "opis".

3. Przechodzimy do kroku 2. Określamy tutaj towary, podczas sprzedaży których będą proponowane inne towary. Można dodać towary ręcznie, wczytać je z pliku (Wczytywanie towarów z pliku) bądź dodać z grupy towarowej.

4. Przechodzimy do kroku 3, aby wybrać towary, które będą proponowane podczas sprzedaży towarów zamienianych. Można dodać towary ręcznie, wczytać je z pliku bądź dodać z grupy towarowej. Tutaj musimy określić, w jakiej kolejności towary będą sugerowane podczas sprzedaży w aptece.


UWAGA! Sugestia sprzedaży zadziała na towary znajdujące się w kartotece lokalnej apteki,  prawidłowo powiązane z towarami w CKT bądź prawidłowo skojarzone po BLOZ i posiadające stan magazynowy.


5. Jeżeli chcemy opublikować sugestię sprzedaży w określonych punktach sprzedaży, przechodzimy do kroku 4 (Krok 4 publikacje).

6. Podsumowanie wszystkich ustawień możemy zobaczyć w kroku 5. Aby zapisać sugestię sprzedaży i wysłać do wybranych aptek, klikamy przycisk "zapisz".

7. Po zapisaniu, sugestia sprzedaży zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach sugestię sprzedaży odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Sugestie sprzedaży w aptece).

8. W KS-OmniPharm sprawdzamy, czy sugestia sprzedaży została poprawnie odebrana w aptekach (Wysyłanie do aptek). Jeżeli posiada status poprawny - , to proces tworzenia i przesłania sugestii możemy uznać za zakończony poprawnie.

9. Po opublikowaniu sugestii sprzedaży, możemy śledzić jej wykorzystanie podczas sprzedaży i dzięki temu oceniać jej skuteczność (Zastosowanie sugestii sprzedaży w aptekach).


Przykład sugestii sprzedaży: Dodanie nowej sugestii sprzedaży (przykład).


Ewentualne problemy z działaniem sugestii sprzedaży opisane są w Problemy.