3.5. Sugestie sprzedaży w aptece

Parent Previous Next


Sugestia sprzedaży zostaje wprowadzona do aptecznej bazy danych w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych czynności). Aktywne sugestie sprzedaży będą wyświetlane podczas sprzedaży któregoś z towarów zamienianych i będzie można skorzystać z tych sugestii bądź nie (decyduje farmaceuta). W systemie aptecznym istnieje możliwość ustawienia opcji, która będzie określać sposób wyświetlania sugestii sprzedaży: 41.Admin > 1.Opcje modułów > APW11- Sprzedaż > 2.Ustawienia globalne > Sposób wyświetlania sugestii sprzedaży:

W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm sugestii. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm.


UWAGA! Dodana sugestia sprzedaży zadziała prawidłowo w aptece pod warunkiem, że towary zamieniane i sugerowane będą w kartotece lokalnej apteki i będą prawidłowo powiązane z CKT (Powiązania w aptece) bądź skojarzone po kodzie BLOZ. Aby były widoczne podczas sprzedaży, muszą posiadać stan magazynowy.


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej sugestii sprzedaży "Przeziębienie" (Dodanie nowej sugestii sprzedaży (przykład)) przy różnie ustawionych opcjach w aptece:


Jak sugestia sprzedaży jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, sugestia sprzedaży wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece sugestia odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).


2. Gdy sugestia zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. Sugestia zacznie działać w aptece w sytuacji, gdy ma status aktywny. Dla towarów sugerowanych będą widoczne:

numer - identyfikator towaru w kartotece towarów apteki,

nazwa leku - nazwa handlowa leku,

ilość - ilość towaru na magazynie,

cena - cena detaliczna,

cena po rab. - cena z uwzględnieniem ewentualnych rabatów,

zapłata - zapłata pacjenta,

korz.pac. - korzyść pacjenta przy zakupie towaru sugerowanego.


Istnieją dwa sposoby realizacji sugestii sprzedaży w aptece w zależności od ustawionej opcji wyświetlania sugestii sprzedaży:


Opcja podczas wybierania towaru


1. Przechodzimy w systemie aptecznym do modułu 11.SPRZEDAŻ > 1.Podstawowa sprzedaż leków. Na liście towarów zaznaczamy towar i jeżeli posiada on sugestie sprzedaży to wyświetlą się one na liście powyżej. Na Rys.2 widać listę towarów, na której podświetlony jest towar (towar zamieniany dodany w kroku 2), a powyżej wyświetlona jest lista sugestii, na której widoczne są towary wskazane na liście sugestii (towary sugerowane dodane w kroku 3). Na samej górze będziemy widzieć towar zgodnie z opcjami kolejności sugerowania.

2. Gdy zdecydujemy się na wybór któregoś z towarów sugerowanych, to wskazujemy go na liście powyżej poprzez:

Gdy nie chcemy realizować sugestii, to nie przechodzimy do listy towarów sugerowanych.


3. Po wskazaniu towaru sugerowanego możemy dokonać zamiany, klikając na przycisk [F9] Zamiana lub stosując skrót F9:


Rys. 1. Zamiana towaru na sugerowany


4. Po zamianie, na liście towarów powinien zostać podświetlony wybrany towar sugerowany – można dokonać sprzedaży towaru sugerowanego.Opcja po wybraniu towaru


1. Przechodzimy w systemie aptecznym do modułu 11.SPRZEDAŻ > 1.Podstawowa sprzedaż leków. Wybieramy towar z listy towarów i jeżeli towar posiada sugestie sprzedaży, to pojawią się one w nowym oknie (Rys.5). Towary będą widoczne w kolejności, którą określimy w KS-OmniPharm.

2. Gdy zdecydujemy się na wybór któregoś z towarów sugerowanych, to wskazujemy go w oknie sugestii poprzez:

Przykładowo, na Rys.5 zaznaczony mamy towar pierwszy.

Gdy nie chcemy realizować sugestii, to klikamy "[ESC} Anuluj" i do sprzedaży zostanie wybrany towar z listy towarów.

3. Po wskazaniu towaru sugerowanego możemy dokonać zamiany, klikając przycisk "[F9] Zamiana" lub stosując skrót F9.

4. Po zamianie, na liście towarów powinien zostać podświetlony wybrany towar sugerowany.

5. Teraz możemy dokonać sprzedaży towaru sugerowanego.

4. Informacja o realizowanych sugestiach będzie widoczna w systemie KS-OmniPharm w kolumnie "zastosowanie sugestii" (Zastosowanie sugestii sprzedaży w aptekach).