3.2. Strona sugestii sprzedaży

Parent Previous Next


Opcja kreuj zachowania sprzedażowe umożliwia budowanie listy towarów, które powinny być promowane i sprzedawane w pierwszej kolejności w wybranych punktach sprzedaży. Zarządzanie sugestiami sprzedaży opiera się na tworzeniu listy towarów zamienianych, podczas sprzedaży których w aptece będą proponowane inne produkty, które powinny być sprzedane w zamian. W aptece farmaceuta będzie mógł zdecydować czy taką sugestię zrealizować, czy zignorować. Na podstawie danych z aptek, będzie można dokonać analizy skuteczności każdej sugestii sprzedaży.


Strona sugestii sprzedaży znajduje się w modle Polityka cenowa > Sugestie sprzedaży:


Rys. 1. Strona sugestiiLista sugestii sprzedaży podzielona jest na następujące kolumny:


Rys. 2. Zastosowanie wybranej sugestii sprzedaży


Listę sugestii sprzedaży można posortować według wszystkich kolumn (oprócz kolumny Zastosowanie). Aby zobaczyć szczegóły danej sugestii sprzedaży, wystarczy ją rozwinąć. Po rozwinięciu szczegółów będą widoczne wszystkie parametry, które zostały wpisane podczas jej tworzenia oraz statusy i zastosowanie w aptekach.


Akcje na sugestiach sprzedaży


Akcje na sugestiach sprzedaży dostępne są z poziomu okna głównego sugestii oraz za pomocą podręcznego menu.


Pole Szukaj służy do wyszukiwania pozycji na liście po nazwie.


Filtrowanie sugestii sprzedaży


Aby przefiltrować sugestie, należy wybrać przycisk Pokaż filtry:


Rys. 3. Filtrowanie sugestii sprzedaży


Listę można filtrować według:

  1. Punktów sprzedaży – za pomocą filtra można wybrać punkt sprzedaży i sprawdzić jakie sugestie w nim obowiązują; Opiekunów – za pomocą filtra można wybrać opiekuna i wyświetlić wszystkie sugestie przez niego nadzorowane; Towarów – za pomocą filtra można wybrać określony towar i wyświetlić wszystkie sugestie, w których występuje.
  2. Statusów – filtrowanie według statusu sugestii oraz statusu procesu w punkcie sprzedaży.
  3. Według kolumn: priorytet, nazwa sugestii, data od, data do, status sugestii, status w punktach sprzedaży.


Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku , aby sprawdzić jej szczegóły:


Rys. 4. Szczegóły strategii marżowej


Na widok szczegółów strategii składają się cztery zakładki:

  1. Towary zamieniane
  2. Towary sugerowane
  3. Punkty sprzedaży – z poziomu zakładki można sortować oraz filtrować pozycje według statusu procesu w punkcie sprzedaży. W tym celu należy wybrać przycisk Pokaż filtry, zaznaczony na rysunku powyżej.
  4. Statystyki – w zakładce znajdują się informacje o skuteczności zastosowania marży oraz korzyściach dla pacjenta. Dane te można wyeksportować do pliku CSV:


Rys. 5. Zakładka "Statystyki"