3.4. Dodanie nowej sugestii sprzedaży (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład dodania sugestii sprzedaży, która:


Kierując się ogólnym opisem dodawania sugestii sprzedaży, możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej sugestii:


Dodanie nowej sugestii sprzedaży1. Należy przejść do modułu Polityka cenowa > Sugestie sprzedaży > Nowa.

2. Po wybraniu opcji pojawi się okno kreatora sugestii sprzedaży. W kroku 0 można przeczytać o etapach tworzenia sugestii sprzedaży oraz zaznaczyć pole "nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 należy określić parametry: Nazwę sugestii, Opiekuna, Priorytet oraz Opis (opcjonalnie):


Rys. 1. Krok pierwszy4. W kroku 2 należy dodać towary zamieniane. Towary można wybrać ręcznie za pomocą opcji Dodaj towar, dodać z grupy, lub z pliku CSV za pomocą opcji Dodaj towar z pliku. Wymagania odnośnie pliku: plik musi być w formacie CSV, w pierwszej kolumnie należy wprowadzić ID CKT lub kod BLOZ towaru bez nagłówka. Po wybraniu pliku należy kliknąć Prześlij, aby towary znalazły się na liście. Dodanie towarów z pliku nie powoduje utraty istniejącej listy towarów.


Rys. 2. Krok drugi


Towary zamieniane można również dodać z wybranej kategorii BLOZ. W tym celu należy skorzystać z opcji:


Rys. 3. Opcja wyboru zamienianych towarów


Po wybraniu zaznaczonego na rys. 3. przycisku, należy kliknąć Zamieniaj towary z wybranej kategorii BLOZ, a następnie Dodaj kategorię BLOZ:


Rys. 4. Towary zamieniane z wybranej kategorii BLOZ


Wyświetlone zostanie okno kategorii BLOZ, z którego trzeba wybrać kategorię. Jeżeli użytkownik będzie chciał zmienić kategorię, a wcześniejszą usunąć, wybiera opcję:


Rys. 5. Zmiana kategorii BLOZ


Aby usunąć kategorie, należy wybrać przycisk Usuń kategorię.


5. W kroku 3 należy dodać towary sugerowane oraz określić kolejność ich sugerowania. Towary można wybrać ręcznie za pomocą opcji Dodaj towar, dodać z grupy, lub z pliku CSV za pomocą opcji Dodaj towar z pliku.

Użytkownik może określić kolejność sugerowania towarów:


Rys. 6. Sugerowana kolejność - opcje do wyboru6. W kroku 4 należy wybrać punkty sprzedaży, w których sugestie zostaną opublikowane. Należy to zrobić za pomocą opcji Dodaj punkty sprzedaży. Dla każdej z aptek zostanie domyślnie określona aktualna data publikacji. Aby zmienić daty 'od' i 'do', wystarczy zaznaczyć punkt sprzedaży i wybrać opcję Zmień daty publikacji. Dla każdej apteki można ustalić inny zakres dat. W dolnej części okna znajduje się przycisk wyboru, który jest domyślnie zaznaczony – jego działanie polega na automatycznym rozesłaniu sugestii do wybranych punktów sprzedaży:


Rys. 7. Krok czwarty


7. Aby Gdy punkty sprzedaży zostały dodane, a daty publikacji określone, można zapisać sugestię sprzedaży – za pomocą przycisku Zapisz.

8. Jeżeli pole wyboru zaznaczone na rysunku 4. było zaznaczone, to sugestia zostanie automatycznie rozesłana do punktów sprzedaży. Status w punkcie sprzedaży powinien zmienić się na poprawny - .