3.6. Zastosowanie sugestii sprzedaży w aptekach

Parent Previous Next


W KS-OmniPharm istnieje możliwość śledzenia realizacji sugestii sprzedaży w aptekach. Dzięki takim informacjom, możliwa jest ocena skuteczności opublikowanych procesów. Można porównywać wykorzystanie sugestii sprzedaży w różnych aptekach i dla różnych farmaceutów. Wykorzystanie sugestii podczas sprzedaży w aptekach można obserwować dzięki informacjom w kolumnie Zastosowanie sugestii, która oznaczona jest symbolem wykresu - :


Rys. 1. Zastosowanie sugestii sprzedaży


Dane z zastosowania sugestii sprzedaży aktualizowane są podczas każdego wejścia na stronę sugestii sprzedaży. W kolumnie mogą znajdować się następujące wartości:

Po kliknięciu na symbol wykresu, wyświetli się wykres z ostatnich dwóch tygodni:


Rys. 2. Wykres wykorzystania sugestii z ostatnich dwóch tygodni


Na wykresie widoczne są dwie linie:


Informacje o zastosowaniu sugestii sprzedaży mogą dotyczyć:


Rys. 3. Ilość realizacji/ zaproponowań dla całej sugestii                                                                     

Rys. 4. Ilość realizacji/ zaproponowań w konkretnej aptece


Każdy punkt sprzedaży można rozwinąć i sprawdzić szczegóły realizacji z uwzględnieniem pracownika, który dokonał sprzedaży (kolumna: ID sprzedawcy):


Rys. 5. Zastosowanie sugestii z podziałem na farmaceutów


Dane dotyczące realizacji sugestii sprzedaży w aptekach można wyeksportować do pliku CSV za pomocą znaku . Do pliku można przenieść listę wszystkich punktów sprzedaży biorących udział z strategii (eksport zbiorczy) lub dane dotyczące konkretnego punktu sprzedaży (przycisk eksportu szczegółowego będzie widoczny po rozwinięciu apteki).


Rys. 6. Eksport danych


Pozycje usunięte nie są uwzględniane podczas obliczania realizacji sugestii w aptekach.