1.3. Jak łatwo dodać nową strategię cenową?

Parent Previous Next

Poniżej krótki opis dodawania nowej strategii cenowej.


Jak łatwo dodać nową strategię cenową?1.  Wybieramy opcję polityka cenowa > zarządzaj strategiami cenowymi > nowa strategia.

2.  W kreatorze strategii (Kreator strategii cenowych) przechodzimy do kroku 1. Wpisujemy "nazwę strategii", "opiekuna strategii" i "opis strategii".

3. Przechodzimy do kroku 2 (Krok 2 założenia strategii cenowej). Określamy tutaj założenia (warunki), które muszą zostać spełnione, aby została wykonana określona akcja strategii cenowej.

4.  Przechodzimy do kroku 3 (Krok 3 efekty strategii cenowej), aby zdefiniować efekt (akcję), który zostanie wykonany po spełnieniu określonych w kroku 2 założeń (warunków).

5. Jeżeli chcemy opublikować strategię cenową w określonych punktach sprzedaży, przechodzimy do kroku 4 (Krok 4 publikacje strategii cenowej).

6. Podsumowanie wszystkich ustawień możemy zobaczyć w kroku 5. Aby zapisać strategię cenową i wysłać do wybranych aptek, klikamy przycisk "zapisz".

7. Po zapisaniu, strategia cenowa zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach strategię cenową odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Promocje w aptece).

8. W KS-OmniPharm sprawdzamy, czy strategia cenowa została poprawnie odebrana w aptekach (Wysyłanie strategii cenowej do aptek). Jeżeli posiada status poprawny - , to proces tworzenia i przesłania strategii cenowej możemy uznać za zakończony poprawnie.

9. Po opublikowaniu strategii cenowej, możemy śledzić sprzedaż towarów z jej wykorzystaniem i dzięki temu oceniać jej skuteczność (Zastosowanie strategii cenowej w aptekach).


Przykłady strategii cenowych:


Ewentualne problemy z działaniem strategii cenowych opisane są w Problemy.