1.4. Dodanie nowej strategii cenowej (przykład)

Parent Previous Next


Poniżej opisany został przykład nowej strategii cenowej, która:


Kierując się ogólnym opisem dodawania strategii cenowej (Nowa strategia), możemy opisać kolejne kroki tworzenia strategii:


1. Należy wybrać opcję polityka cenowa > zarządzaj strategiami cenowymi > nowa strategia.                                

2. Pojawi się okno kreatora strategii cenowych. W kroku 0 możemy przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia strategii cenowej oraz zaznaczyć pole "nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 należy wpisać nazwę strategii "Obniżka cen", jako opiekun zostaje automatycznie dodany użytkownik aktualnie zalogowany (aby zmienić opiekuna wystarczy kliknąć w pole edycyjne i wybrać pozycję z rozwijanej listy):


Rys. 1. Krok 1


4. W kroku 2 (Krok 2 założenia strategii cenowej) należy określić założenia: dni tygodnia - od poniedziałku do piątku:


Rys. 2. Określenie założeńRys. 3. Godziny obowiązywania


Po zapisaniu, założenia dodawane są do listy założeń. Wybieramy opcję, że muszą być spełnione wszystkie dodane założenia (Rys.4):


Rys. 4. Lista założeń z opcją spełnienia wszystkich założeń


5. Po zapisaniu założeń można przejść do kroku 3 (Krok 3 efekty strategii cenowej), aby dodać efekt strategii cenowej - towary mają być sprzedawane w cenach hurtowych. Należy wybrać efekt ustalona marża i ustawić opcje: procent marży - wartość 0%, sposób liczenia - od ceny zakupu (narzut), cena bazowa zakupu - przed rabatem:


Rys. 5. Ustalona marża


Efekt należy zapisać, zostanie on dodany do listy efektów.


6. Następnie w kroku 4 (Krok 4 publikacje strategii cenowej) należy dodać publikacje tworzonej strategii cenowej za pomocą opcji Dodaj punkty sprzedaży:


Rys. 6. Wybór Apteki1Rys. 7. Wybór Apteki3 i Apteki4


Ostatecznie otrzymamy następującą listę punktów sprzedaży:


Rys. 8. Lista punktów sprzedaży z publikacjami


7. Aby zapisać strategię cenową i wysłać ją do wszystkich wybranych punktów sprzedaży, należy kliknąć Zapisz.

8. Po zapisaniu przykładowa strategia będzie posiadać status przyszły w punkcie sprzedaży, oznaczający oczekiwanie na potwierdzenie odbioru z punktów sprzedaży:


Rys. 9. Dodana strategia


9. Po odświeżeniu listy (za pomocą klawisza [F5]), status oczekiwania na potwierdzenie powinien zmienić się na poprawny - . Oznacza to, że strategia cenowa została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach – proces tworzenia i przesyłania strategii można uznać za pomyślnie zakończony (Wysyłanie strategii cenowej do aptek).


Rys. 10. Potwierdzanie odbioru z apteki - poprawne


10. Możliwe jest śledzenie w aptekach sprzedaży na daną strategię cenową. Informacje o sprzedaży zawarte są w kolumnie Zastosowanie strategii (Zastosowanie strategii cenowych w aptekach).


Opis sposobu działania w aptece promocji przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Promocje w aptece.