1.3.1.2. Krok 3 – określenie efektów

Parent Previous Next


W kroku 3 kreatora strategii cenowych określamy efekt strategii cenowej, czyli akcję, która zostanie wykonana po spełnieniu wcześniej określonych założeń.


Jak dodać efekt strategii cenowej?1. Nowy efekt można dodać poprzez kliknięcie na opcję dodaj efekt, a następnie należy rozwinąć pole rodzaj efektu i wybrać jedną z opcji z rozwijanej listy:


Rys. 1. Określenie


Lista efektów zależy od tego jakie zostały wybrane założenia i moment sprawdzania założeń. Dostępne efekty:


Rys. 3. Procent rabatu


Do tego efektu dostępne są opcje:

       a. zależnie od opcji w systemie – program odwołuje się do opcji w systemie aptecznym,

       b. zezwalaj – wyrażenie zgody na obniżenie ceny niezależnie od opcji w systemie aptecznym,

       c. nie zezwalaj – brak zgody na obniżenie ceny niezależnie od opcji w systemie aptecznym.

a. nie uwzględniaj innych rabatów - w przypadku zadziałania strategii cenowej pozostałe rabaty nie będą brane pod uwagę;

b. wybierz bardziej korzystny dla pacjenta,

c. sumuj rabaty- przy wyliczaniu końcowej ceny dla klienta brane są pod uwagę wszystkie rabaty. Najpierw wyliczana jest cena wynikająca np. z cennika a następnie wyliczona cena jest pomniejszana o kolejne rabaty.


Do tego efektu dostępna jest opcja: inne rabaty -  sposób uwzględniania innych rabatów, cenę końcową można obliczyć na trzy sposoby: "nie uwzględniaj innych rabatów", "wybierz cenę korzystniejszą dla pacjenta" , "sumuj rabaty".


Rys. 4. Ustalona cena


Do efektu dostępne są akcje:Rys. 5. Ustalona marża


Do efektu dostępne są opcje:Rys. 2. Cennik


Wybieramy cennik, który będzie połączony z tworzoną strategią cenową (Pola wyszukiwania i wyboru).


UWAGA! Można wybrać tylko zatwierdzony cennik.


Do efektu "cennik" dostępne są opcje:2. Wybór efektu należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz – efekt zostanie dodany do listy. Można dodać tylko jeden efekt + komunikat.

3. Dodane efekty można modyfikować poprzez dostępne opcje: zmień efekt, usuń efekt.

4. Po wypełnieniu tego kroku, można zapisać strategię cenową, ale będzie ona nieopublikowana (bez dat publikacji i ze statusem nieokreślonym). Aby opublikować strategię cenową, należy przejść do kroku 4.