1.2. Strona strategii cenowych

Parent Previous Next

Strona strategii cenowych w KS-OmniPharm wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Strategie cenowe


Rys. 1. Strona strategii cenowych


Lista strategii cenowych podzielona jest na następujące kolumny:


Listę strategii cenowych można posortować  (Sortowanie). Można również zobaczyć szczegóły strategii cenowej poprzez rozwinięcie danej strategii, klikając na (Rozwijanie szczegółów).


Rys. 2. Szczegóły strategii cenowej


Po rozwinięciu szczegółów strategii cenowej dostępne są trzy zakładki:


Rys. 3. Ponowne wysłanie do punktu sprzedaży


W zakładce można również sprawdzić szczegóły ewentualnego błędu zgłoszonego przez punkt sprzedaży. W tym celu należy skierować kursor na ikonę :


Rys. 4. Opis przykładowego błędu zgłoszonego przez punkt sprzedażyJakie akcje można wykonać na strategiach cenowych?Akcje na strategiach cenowych (Rys.1) dostępne są z poziomu zakładki "akcje". Akcje opisane są szerzej w Akcje na strategiach cenowych.


Znajduje się tutaj także pole Szukaj z możliwością przeszukania listy strategii cenowych według nazwy (Pola wyszukiwania i wyboru).


Przy każdej strategii cenowej znajduje się menu podręczne, skąd dostępne są wszystkie akcje, które można wykonać na danej strategii:


Rys. 5. Menu podręczne