2.2. Strona z cennikami

Parent Previous Next

Strona cenników jest wyświetlana po wejściu do modułu Polityka cenowa > Cenniki. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Strona cenników


Lista cenników podzielona jest na następujące kolumny:


Listę można przeszukiwać za pomocą pola edycyjnego Szukaj oraz przycisku Pokaż filtry – po wybraniu tej opcji wyświetlone zostaną możliwości filtrowania:


Rys. 2. Opcje filtrowania


1. Towar – możliwość filtrowania cenników zawierających wybrany towar. Wystarczy kliknąć w pole edycyjne Wybierz, a wyświetlona zostanie lista towarów, którą można przeszukiwać po nazwie, wpisując dane w pole wyszukiwania:


Rys. 3. Filtrowanie po towarze


Następnie należy kliknąć na wybrany towar – jeżeli występuje w cennikach, to pozycje te zostaną wyświetlone.

2. Filtrowanie według statusów – po kliknięciu na wybrany status, na liście cenników pojawią się pozycje z wybranym statusem.

3. Filtrowanie według kolumn: nazwa, data utworzenia, utworzył, data zatwierdzenia, zatwierdził, data modyfikacji, modyfikował.

Akcje na cennikachDostępne akcje na cennikach:


Rys. 4. Filtrowanie po towarach ukrytych


Plik powinien zawierać następujące kolumny:

W trakcie importu cenników system zweryfikuje czy w systemie istnieją już cenniki o tej samej nazwie. W przypadku istniejących cenników:

       a. niezatwierdzonych - zawartość cennika zostanie zaktualizowana zawartością importowaną, użytkownik będzie mógł zatwierdzić cennik;

       b. zatwierdzonych - import nie zostanie wykonany, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat;

       c. użytych w strategii (zatwierdzonych) - import nie zostanie wykonany, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat;

       d. usuniętych - zaimportowany cennik zostanie dodany, użytkownik będzie mógł go zatwierdzić.  

Po pomyślnym zaimportowaniu cennika wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 5. Komunikat


Gdy dane zostaną przetworzone, cenniki zostaną zaktualizowane oraz ewentualnie zatwierdzone. Jeżeli podczas przetwarzania wystąpią nieprawidłowości, to po zakończeniu importu do użytkownika zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie, z którego będzie można pobrać plik CSV (raport ten można pobrać do końca dnia kolejnego). Plik będzie zawierał cenniki, które nie zostały dodane (z podaniem przyczyny). Po wprowadzeniu poprawek plik raportu można zaimportować (za pomocą przycisku Import cenników) bez konieczności usuwania kolumny z opisami błędów.