4.2. Jak łatwo dodać nową strategię marżową?

Parent Previous Next


Poniżej krótki opis dodawania nowej strategii marżowej.


Jak dodać nową strategię marżową?1. Wybieramy opcję Polityka cenowa > Strategie marżowe > Nowa (Strona strategii marżowych).

2.  Pojawi się kreator - ogólny opis poruszania się w kreatorze znajduje się w Kreator strategii cenowych. W kreatorze strategii przechodzimy do kroku 1. Wpisujemy tutaj nazwę strategii, określamy sposób obliczania marży, procent rabatu hurtowni dla leków zwykłych, limit rabatu hurtowni przekazywany dla pacjenta, sposób zaokrąglania cen i opiekuna. Możemy także wpisać opis oraz ustalić priorytet ceny.

3. Przechodzimy do kroku 2. Określamy tutaj warunki strategii marżowej:

Możemy wybrać wszystkie warunki bądź jeden z nich. Ważne jest także ustalenie kolejności ich obowiązywania.

4. Jeżeli chcemy opublikować strategię marżową w określonych punktach sprzedaży, przechodzimy do kroku 3 (publikacje).

5. Podsumowanie wszystkich ustawień możemy zobaczyć w kroku 4. Aby zapisać strategię marżową i wysłać ją do wybranych aptek, klikamy przycisk "zapisz".

6. Po zapisaniu, strategia marżowa zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach strategię marżową odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Strategie marżowe w aptece).

7. W KS-OmniPharm sprawdzamy, czy strategia marżowa została poprawnie odebrana w aptekach. Jeżeli posiada status poprawny - , to proces tworzenia i przesłania strategii możemy uznać za zakończony poprawnie.


Przykład strategii marżowej: Dodanie strategii marżowej (przykład).

Przykład strategii marżowej z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń: Dodanie strategii marżowej z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń (przykład).

Przykład strategii marżowej z tabelą rabatowo-marżową: Dodanie strategii marżowej z tabelą rabatowo-marżową (przykład).


Ewentualne problemy z działaniem strategii marżowej opisane są w Problemy.