4.3. Strona strategii marżowych

Parent Previous Next


Strona strategii marżowych wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Strategie marżowe:


Rys. 1. Strona strategii marżowych


Lista podzielona jest na następujące kolumny:


Listę strategii marżowych można posortować (Sortowanie) według kolumny nazwa, data rozpoczęcia lub data zakończenia. Dodatkowo każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą znaku , aby podejrzeć jej szczegóły:


Rys. 2. Rozwinięcie strategii marżowej


Dane dotyczące strategii widoczne po rozwinięciu:


Akcje na strategiach marżowych