3. Badanie niezaspokojonego popytu

Parent Previous Next


Badanie niezaspokojonego popytu pozwala rejestrować niezrealizowane sprzedaże w aptekach z powodu braku towaru lub zbyt wysokiej ceny. Dane zbierane są w obrębie całej sieci aptek i przestawione w postaci listy niezrealizowanych sprzedaży oraz w postaci raportów.


W rozdziale Badanie niezaspokojonego popytu znajdziemy: