2.5. Rekomendacje w aptece

Parent Previous Next


Rekomendacja zostaje wprowadzona do apteki w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm rekomendacji. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm.

W zależności od tego, jak ustawimy w KS-OmniPharm, rekomendacja może zadziałać zarówno podczas sprzedaży jak i zamawiania.


Poniżej opisany jest sposób działania rekomendacji w aptece.


Jak rekomendacja zadziała w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, rekomendacja wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece rekomendacja odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową  (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy rekomendacja zostanie prawidłowo pobrana przez aptekę, w systemie KS-OmniPharm status zmieni się na poprawny - .

3. W aptece podczas sprzedaży towar będzie odpowiednio kolorowany na liście - o ile w rekomendacji zostanie ustawiona opcja wyświetlania rekomendacji w trakcie sprzedaży (Rys.1):


Rys.1 Rekomendacja z poziomu modułu sprzedaży


Po wybraniu do sprzedaży takiego towaru z rekomendacją, widoczny będzie opis rekomendacji (Rys.2):


Rys.2 Opis rekomendacji w module sprzedaży


4. Towary mogą być kolorowane także podczas zamawiania - o ile w rekomendacji zostanie ustawiona opcja wyświetlania rekomendacji w tracie zamawiania. Wówczas poniżej listy z towarami widoczny będzie opis rekomendacji. Kolorowanie pozycji zadziała m.in. na pozycjach zamówienia, na liście braków.