3.3. Rejestr badania niezaspokojonego popytu

Parent Previous Next


W zakładce Rejestr znajduje się lista niezrealizowanych sprzedaży konkretnych towarów w skali całej sieci aptek:


Rys. 1. Badanie niezaspokojonego popytu - Rejestr


Lista niezrealizowanych sprzedaży podzielona jest na następujące kolumny:


Istnieje możliwość określenia przedziału czasowego dla jakiego wyświetlana będzie lista niezrealizowanych sprzedaży. Listę zapytań można przefiltrować za pomocą funkcji Filtruj ze względu na rodzaj ewidencji. Listę można również posortować według wszystkich kolumn (Sortowanie). Wyświetloną listę niezrealizowanych sprzedaży można wyeksportować do pliku XLSX.