3.4. Badanie niezaspokojonego popytu w aptece

Parent Previous Next


W celu uaktywnienia badania niezaspokojonego popytu w programie aptecznym KS-AOW należy zaznaczyć poniższą opcję:


Badanie niezaspokojonego popytu w apteceNaciśnięcie klawisza ESC podczas sprzedaży towaru w programie aptecznym wywołuje okno Ewidencja niezrealizowanych zapytań pacjentów (niezaspokojony popyt) (rys.1). Farmaceuta wybiera powód braku realizacji zakupu.

Rys.1 Okno Ewidencji niezrealizowanych zapytań pacjentów (niezaspokojony popyt)


F2 Brak magazynowy – Tą opcję wybieramy jeśli nie ma wystarczającej ilości towaru w aptece. Po wybraniu F2 Brak magazynowy wyświetlają się trzy opcje do wyboru:


F3 Niewłaściwa cena – Ta opcję wybieramy jeśli pacjent rezygnuje z zakupu towaru z powodu zbyt wysokiej ceny. Wybór tej opcji wywołuje okno, w którym podajemy cenę, za jaką Pacjent byłby w stanie kupić towar.


F4 Brak karty towaru – W sytuacji braku karty towaru farmaceuta wybiera towar z kartoteki BLOZ lub CKT. Po wybraniu towaru pojawią się trzy opcje do wyboru jak w przypadku F2 Brak magazynowy.