3.1. Jak rozpocząć pracę z badaniem niezaspokojonego popytu?

Parent Previous Next


Poniżej zaprezentowano opis jak łatwo i szybko zacząć pracę z badaniem niezaspokojonego popytu.


Jak rozpocząć pracę z badaniem niezaspokojonego popytu?1. W KS-OmniPharm strona badania niezaspokojonego popytu wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie dostawami > Badanie niezaspokojonego popytu.

2. Aby dane dotyczące badania niezaspokojonego popytu były przesyłane z aptek do KS-OmniPharm system KS-AOW powinien zostać poprawnie skonfigurowany do współpracy z OSOZ.

3. W celu uaktywnienia badania niezaspokojonego popytu w programie aptecznym KS-AOW należy zaznaczyć opcję 41. Admin/1. Opcje modułów/APW11.Sprzedaż/2.76 „Rejestruj niezrealizowane zapytania pacjentów (niezaspokojony popyt)”.

Istnieje możliwość uruchomienia uproszczonej wersji badania niezaspokojonego popytu, która nie rejestruje szczegółowego powodu rezygnacji z zakupu. W tym celu należy zaznaczyć w  41. Admin/1. Opcja APW11.2.94 „Uproszczona ewidencja niezrealizowanych zapytań pacjentów (niezaspokojony popyt)”.

4. Można rozpocząć pracę z opcją badanie niezaspokojonego popytu.