3.2. Raporty badania niezaspokojonego popytu

Parent Previous Next


Po wybraniu opcji  Zarządzanie dostawami > Badanie niezaspokojonego popytu wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Badanie niezaspokojonego popytu - Raporty


W zakładce Raporty można stworzyć zestawienia grupujące ilości niezrealizowanych sprzedaży według poszczególnych towarów. Istnieją dwa rodzaje raportów: Towary, których najczęściej brakowało oraz Towary, które były zbyt drogie. Aby wygenerować dane, należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj raportu, a następnie określić przedział czasowy, z jakiego chcemy uzyskać informacje. Po ustawieniu parametrów klikamy Generuj raport.

Raport Towary, których najczęściej brakowało zawiera dane:


Raport Towary, które były zbyt drogie zawiera dane:


Raporty można posortować rosnąco lub malejąco według wybranych pozycji. Każdą pozycję raportu można rozwinąć i zobaczyć listę poszczególnych niezrealizowanych sprzedaży.