3.5. Uproszczona wersja badania niezaspokojonego popytu w aptece

Parent Previous Next


Istnieje możliwość uruchomienia uproszczonej wersji badania niezaspokojonego popytu.  W tej opcji rejestrowany jest typ niezrealizowanej sprzedaży towaru bez możliwości wyboru szczegółowego powodu, dla którego pacjent zrezygnował z zakupu.

W celu uruchomienia uproszczonej wersji badania niezaspokojonego popytu należy zmienić odpowiednio ustawienia w programie aptecznym:


Uproszczona wersja badania niezaspokojonego popytu w apteceNaciśnięcie klawisza ESC podczas sprzedaży towaru w programie aptecznym wywołuje okno Ewidencja niezrealizowanych zapytań pacjentów (niezaspokojony popyt) (rys.1). Farmaceuta wybiera powód braku realizacji sprzedaży.

Rys.1 Okno Ewidencji niezrealizowanych zapytań pacjentów (niezaspokojony popyt)


F2 Brak magazynowy – Wybieramy jeśli nie ma wystarczającej ilości towaru w aptece. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym wpisujemy ilość towaru jaką chciał zakupić pacjent.

F3 Niewłaściwa cena – Wybieramy jeśli pacjent rezygnuje z zakupu towaru z powodu zbyt wysokiej ceny. Wybór tej opcji wywołuje okno, w którym podajemy cenę, za jaką pacjent byłby w stanie kupić towar.

F4 Brak karty towaru – W sytuacji braku karty towaru farmaceuta wybiera towar z kartoteki BLOZ lub CKT. Po wybraniu towaru pojawi się okno, w którym wpisujemy ilość towaru jaką chciał zakupić pacjent.