3.1. Jak rozpocząć pracę z sugestiami sprzedaży?

Parent Previous Next


Poniżej opis jak łatwo i szybko rozpocząć korzystanie z sugestii sprzedaży.Jak rozpocząć pracę z sugestiami sprzedaży?1. W KS-OmniPharm strona sugestii sprzedaży wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Sugestie sprzedaży.

2. Aby móc przesyłać sugestie z KS-OmniPharm do aptek, wymagana jest zainstalowana aplikacja dostępowa w każdej z aptek (Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?).

3. Sugestie sprzedaży przesyłane z KS-OmniPharm będą widoczne w systemie aptecznym bezpośrednio podczas sprzedaży. Sugestia sprzedaży zadziała dla towarów znajdujących się w kartotece lokalnej, posiadających właściwy kod BLOZ bądź poprawnie powiązanych z centralną kartoteką oraz posiadających stan magazynowy.

4. Można rozpocząć pracę z sugestiami sprzedaży (Jak dodać nową sugestię sprzedaży?)

Ewentualne problemy z działaniem sugestii sprzedaży opisane są w Problemy.