2. Dzienniki

Parent Previous Next


Moduł dostarcza informacji o istotnych zdarzeniach wygenerowanych podczas działania systemu. Aby skorzystać z funkcjonalności, należy z poziomu modułu Administracja systemu wybrać Dzienniki:


Rys. 1. Moduł Dzienniki


Z poziomu modułu udostępniona jest funkcjonalność Dziennik zdarzeń i Dziennik logowania do systemu:


Rys. 2. Dziennik zdarzeń