6. Zamiana hasła

Parent Previous Next


Funkcjonalność Zmiana hasła umożliwia zmianę dotychczasowego hasła. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Okno zmiany hasłaOkno składa się z dwóch zakładek: Zmiana hasła i  Historia logowania.


W pierwszej zakładce, w górnej części okna przedstawione są wymagania dotyczące nowego hasła.  Wymagania podzielone są na cztery kategorie, a hasło musi zawierać znaki z minimum trzech:

1. Wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z).

2. Małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z).

3. Cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9).

4. Znaki niealfabetyczne (np. !, $, #, %).


Pod polem Nowe hasło znajduje się pasek postępu. Podczas wprowadzania nowego hasła pasek będzie wyróżniany kolorem: zielonym (poprawny) lub czerwonym (nie spełniono wymagań).


Po wprowadzeniu nowego hasła zgodnie z wymogami, należy wybrać przycisk Zmień hasło.


W drugiej zakładce znajduje się historia logowania danego użytkownika. Listę można filtrować za pomocą przycisku Pokaż filtry według wszystkich kolumn:


Rys. 2. Historia logowania