Przeglądarka Microsoft Edge

Parent Previous Next


Import certyfikatu, przeglądarka Microsoft EdgeKolejność dziań:

1. Otrzymany certyfikat należy zapisać na dysku.

2. Należy kliknąć dwukrotnie na plik z certyfikatem.

3. W kreatorze należy określić lokalizację przechowywania certyfikatu i kliknąć Dalej:


Rys. 1. Import certyfikatu, krok 1


4. W polu Nazwa pliku domyślnie wskazana zostanie ścieżka do wybranego certyfikatu. Należy kliknąć Dalej.


Rys. 2. Import certyfikatu, krok 2


5. Następnie należy wpisać hasło i kliknąć Dalej:

Rys. 3. Import certyfikatu, krok 3


6. W kolejnym oknie należy kliknąć Dalej:

Rys. 4. Import certyfikatu, krok 4


7. Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ:

Rys. 5. Import certyfikatu, krok 5


8. Można rozpocząć korzystanie z systemu KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki Microsoft Edge. Po wybraniu adresu strony startowej https://www.ks-omnipharm.pl, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie odpowiedniego certyfikatu (Logowanie).