2. Import certyfikatu

Parent Previous Next

Zaimportowanie certyfikatu jest niezbędne do prawidłowego przebiegu zarejestrowania w systemie KS-OmniPharm i uwierzytelnienia dostępu do systemu. Po wykonaniu importu, certyfikat powinien być widoczny z poziomu takich przeglądarek jak: Google Chrome (zalecana) lub Microsoft Edge. W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox, konieczne jest wykonanie importu bezpośrednio z poziomu przeglądarki (instrukcja).


UWAGA! W przypadku wystąpienia błędów podczas importu, należy wczytać certyfikat bezpośrednio z poziomu danej przeglądarki (opis w kolejnych rozdziałach).


Import certyfikatuKolejność działań:

1. Należy zapisać certyfikat otrzymany w załączniku zwrotnej wiadomości e-mail.

2. Następnie należy na niego dwukrotnie kliknąć - po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie Kreator importu certyfikatu. Aby kontynuować proces importu, należy wybrać przycisk Dalej:

Rys. 1. Kreator importu certyfikatu


3. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Dalej:

Rys. 2. Wskazanie lokalizacji pliku


4. W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło otrzymane w mailu i kliknąć Dalej:

Rys. 3. Wprowadzenie hasła dla klucza prywatnego


5. Następnie należy zaznaczyć opcję Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i kliknąć Dalej:

Rys. 4. Wskazanie magazynu certyfikatów


6. Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ:


Rys. 5. Zakończenie importu


7. Import został pomyślnie zakończony:


Rys. 6. Import został pomyślnie ukończony