Przeglądarka Mozilla Firefox

Parent Previous Next


Import certyfikatu, przeglądarka Mozilla FirefoxKolejność dziań:

1. Aby zaimportować certyfikat do przeglądarki Mozilla Firefox, należy kliknąć w przycisk menu dostępny w górnej części okna po prawej stronie, a następnie wybrać Opcje:


Rys. 1. Menu przeglądarki Mozilla Firefox


2. W wyświetlonym oknie wystarczy wpisać w pole wyszukiwania: certyfikaty, po czym strona zostanie automatycznie odświeżona. Następnie należy wybrać przycisk Wyświetl certyfikaty, np.:


Rys. 2. Zakładka "Prywatność i bezpieczeństwo"


3. W kolejnym kroku należy wybrać przycisk Importuj:


Rys. 3. Menedżer certyfikatów, import certyfikatu


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać zapisany plik z certyfikatem.


UWAGA! Podczas wybierania pliku zalecane jest zaznaczenie opcji "Wszystkie pliki", w celu uzyskania pewności, że plik z certyfikatem będzie widoczny, np.:


Rys. 4. Wskazanie pliku z certyfikatem


4. Następnie należy wpisać hasło certyfikatu otrzymane w e-mailu i kliknąć Ok:


Rys. 5. Wprowadzenie hasła oraz zapisanie zmian


5. Proces importu zostanie zakończony. Certyfikat pojawi się w oknie Menedżera certyfikatów:


Rys. 6. Zapisany certyfikat


Można rozpocząć korzystanie z systemu KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki Mozilla Firefox. Po wybraniu adresu strony startowej https://www.ks-omnipharm.pl, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie odpowiedniego certyfikatu (Logowanie).


Rys. 7. Konieczność wskazania właściwego certyfikatu podczas próby zalogowania do systemu KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki Mozilla Firefox