3. Logowanie

Parent Previous Next

Zalogowanie jest konieczne do rozpoczęcia korzystania z systemu KS-OmniPharm (wymagana jest wcześniejsza rejestracja i import certyfikatu do przeglądarki, za pomocą której system będzie wyświetlany).


LogowanieKolejność działań:


1. Aby zalogować się do systemu KS-OmniPharm, należy wprowadzić adres strony startowej https://www.ks-omnipharm.pl, i wskazać odpowiedni certyfikat – jest to wymagane do uwierzytelnienia dostępu do systemu. Potwierdzenie certyfikatu jest konieczne podczas każdego logowania. Należy zaznaczyć właściwy certyfikat i kliknąć OK (rys. 1).


UWAGA! Okno z dostępnymi certyfikatami powinno wyświetlić się od razu po wybraniu strony startowej. Jeżeli jednak tak się nie stało, to należy sprawdzić czy okno nie jest ukryte pod wyświetloną stroną.  


Rys. 1. Wskazanie odpowiedniego certyfikatu


2. Następnie należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło (dane te znajdują się mailu otrzymanym od firmy KAMSOFT S.A.) i kliknąć Zaloguj.


Rys. 2. Okno logowania


3. Po zalogowaniu pojawi się okno, w którym należy zmienić hasło otrzymane w e-mailu.

4. Następnie należy wylogować się i zalogować ponownie za pomocą nowego hasła (pamiętając o konieczności potwierdzenia certyfikatu przed zalogowaniem). Aby wylogować się z systemu KS-OmniPharm, należy kliknąć w pole oznaczone ikoną , a następnie kliknąć Wyloguj, np.:


Rys. 3. Wylogowanie


5. Po ponownym zalogowaniu wyświetlona zostanie strona główna systemu KS-OmniPharm, np.:


Rys. 4. Strona główna systemu KS-OmniPharm


UWAGA! W sytuacji, gdy wpisane zostanie błędne hasło bądź błędna nazwa użytkownika, pojawi się okno z komunikatem błędu. Trzeba spróbować po raz kolejny starannie wpisać dane logowania. W przypadku innych problemów uniemożliwiających zalogowanie, zalecany jest kontakt z sekcją KS-OmniPharm (pomoc@ks-omnipharm.pl).