Przeglądarka Google Chrome

Parent Previous Next

1. Aby zaimportować certyfikat do przeglądarki Google Chrome, należy kliknąć w przycisk menu dostępny w górnej części okna po prawej stronie, a następnie wybrać opcję Ustawienia:


Rys. 1. Ustawienia przeglądarki Google Chrome


2. Następnie należy wpisać w pole wyszukiwania: "certyfikat", kliknąć w pole Więcej, a następnie Zarządzaj certyfikatami:


Rys. 2. Zarządzanie certyfikatami


3. Aby zaimportować certyfikat, należy wybrać przycisk Importuj:


Rys. 3. Opcja zarządzania certyfikatami


4. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno kreatora importu certyfikatów. Należy kliknąć Dalej, a następnie wskazać plik z certyfikatem za pomocą przycisku Przeglądaj:


       

Rys. 4. Import certyfikatu


UWAGA! Podczas wybierania pliku zalecane jest zaznaczenie opcji "Wszystkie pliki", w celu uzyskania pewności, że plik z certyfikatem będzie widoczny, np.:


Rys. 5. Wskazanie pliku z certyfikatem


5. Następnie należy wpisać hasło dla klucza prywatnego (hasło otrzymane w e-mailu) i kliknąć Dalej.


Rys. 6. Hasło dla klucza prywatnego


6. W kolejnym kroku pojawi się informacja o magazynach certyfikatów – należy kliknąć Dalej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, a następnie Zakończ.

7. Po zakończeniu importu, pojawi się informacja o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu. Dodany certyfikat będzie widoczny w oknie Certyfikaty, np.:


Rys. 7. Zaimportowany certyfikat