Przeglądarka Google Chrome

Parent Previous Next


Import certyfikatu, przeglądarka Google ChromeKolejność dziań:

1. Z poziomu przeglądarki Google Chrome, należy kliknąć w przycisk menu dostępny w górnej części okna po prawej stronie, a następnie wybrać opcję Ustawienia:


Rys. 1. Ustawienia przeglądarki Google Chrome


2. Następnie należy wpisać w pole wyszukiwania: certyfikat i kliknąć w ikonę w polu Bezpieczeństwo:


Rys. 2. Ustawienia przeglądarki Google Chrome


3. Wyświetloną stronę z wynikami należy przewinąć w dół i kliknąć w pole Zarządzaj certyfikatami:


Rys. 3. Ustawienia przeglądarki Google Chrome


4. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Importuj:


Rys. 4. Opcja zarządzania certyfikatami


5. W oknie kreatora należy kliknąć Dalej:


       

Rys. 5. Kreator importu certyfikatów


6. Następnie należy wskazać plik z certyfikatem za pomocą przycisku Przeglądaj:

Rys. 6. Wskazanie certyfikatu


UWAGA! Podczas wybierania pliku zalecane jest zaznaczenie opcji "Wszystkie pliki", w celu uzyskania pewności, że plik z certyfikatem będzie widoczny, np.:


Rys. 7. Pomocna informacja


Rys. 8. Wskazanie pliku z certyfikatem


7. Następnie należy wpisać hasło dla klucza prywatnego (hasło otrzymane w e-mailu) i kliknąć Dalej:


Rys. 9. Uzupełnienie hasła


8. W kolejnym oknie nie należy wprowadzać zmian i wybrać przycisk Dalej.

9. Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ.


Rys. 10. Zakończenie importu


10. Można rozpocząć korzystanie z systemu KS-OmniPharm z poziomu przeglądarki Google Chrome. Po wybraniu adresu strony startowej https://www.ks-omnipharm.pl, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie odpowiedniego certyfikatu (Logowanie).


Rys. 11. Konieczność wskazania certyfikatu podczas próby logowania do systemu KS-OmniPharm