Jak rozpocząć pracę z systemem?

Previous Next


Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?1. Rejestracja – aby rozpocząć korzystanie z systemu KS-OmniPharm należy dokonać rejestracji (Rejestracja).

2. Link aktywacyjny ˜– po przesłaniu zlecenia rejestracji do firmy KAMSOFT S.A., należy oczekiwać na wiadomość zwrotną, która zostanie przesłana na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Reprezentanta Usługobiorcy. Wiadomość zwierać będzie link aktywacyjny, w który należy kliknąć (Rejestracja). UWAGA! Link aktywacyjny jest ważny 24 godziny!

3. Import certyfikatu – użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail certyfikat, który będzie umożliwiał zalogowanie do systemu. Certyfikat należy zaimportować do wybranej przeglądarki (Import certyfikatu).

4. Logowanie - po wykonaniu powyższych czynności można rozpocząć pracę z systemem KS-OmniPharm (Logowanie).