Jak rozpocząć pracę z systemem?

Previous Next


Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?Krok 1. Rejestracja - przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy przesłać do firmy KAMSOFT S.A. odpowiedni formularz rejestracyjny (Rejestracja).

Krok 2. Kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Reprezentanta Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym (Rejestracja). UWAGA! Link aktywacyjny jest ważny 24 godziny!

Krok 3. Import certyfikatu - certyfikat otrzymany po zarejestrowaniu (krok 1) służy do uwierzytelnienia dostępu do systemu i umożliwia prawidłowe zalogowanie użytkownika (Import certyfikatu).

Krok 4. Logowanie - po zarejestrowaniu i zaimportowaniu certyfikatu wystarczy się zalogować i można rozpocząć pracę z systemem KS-OmniPharm (Logowanie).