6. Zarządzanie przecenami centralnymi

Parent Previous Next

Funkcjonalność zarządzania przecenami centralnymi umożliwia dokonanie przeceny wszystkich dostaw towarów poprzez określenie ceny lub zmianę ceny o procent (dodatni lub ujemny). Przecena centralna definiowana w KS-OmniPharm może być:


Funkcjonalność znajduje się w menu Polityka cenowa > Przeceny centralne:


Rys. 1. Przeceny centralne - okno główne


Akcje na przecenach centralnych
Lista przecen podzielona jest na kolumny:


Filtrowanie


Listę przecen można sortować za pomocą przycisku Pokaż filtry. Po wybraniu opcji wyświetlone zostaną dodatkowe opcje filtrowania:


Rys. 2. Opcja Pokaż filtry


Opcje filtrowania dla kolumn:


Szczegóły każdej przeceny można rozwinąć za pomocą znaku :


Rys. 3. Szczegóły wybranej przeceny


Na żółtym tle wyróżnione są informacje dotyczące przeceny: opis, sposób zaokrąglania cen detalicznych i opiekun przeceny. Poniżej znajdują się dwie zakładki: Towary podlegające przecenie (patrz: rysunek powyżej) i Punkty sprzedaży (patrz: rysunek poniżej).  


Rys. 4. Zakładka Punkty sprzedaży


Każdy punkt sprzedaży dodatkowo można rozwinąć za pomocą znaku :


Rys. 5. Rozwinięcie punktu sprzedaży


Statusy zastosowań przeceny:


Po skierowaniu kursora na każdą z ikon wyświetlony zostanie dodatkowy opis.