6.3. Jak dodać przecenę ręczną?

Parent Previous Next

Przecena ręczna wymaga zatwierdzenia bufora przeceny przez farmaceutów w aptekach.

UWAGA! Po poprawnym przesłaniu, przecena będzie oczekiwać na akceptację przez farmaceutę. Dodana jest opcja sterująca obniżaniem ceny poniżej ceny zakupu -  jednak ważne jest, aby apteka była w miarę w jak najnowszej wersji.


Jak dodać nową przecenę ręczną?1. Należy wejść do Polityka cenowa > Przeceny centralne > Nowa:


Rys. 1. Dodanie nowej przeceny


2. Następnie należy określić nazwę, opis i opiekuna przeceny. Przecena zostanie zdefiniowana jako ręczna, gdy znacznik "czy realizacja automatyczna" nie będzie zaznaczony:


Rys. 2. Przecena ręczna


Z poziomu okna można określić także:

3.  W kolejnym kroku należy dodać towary, które mają podlegać przecenie (jeśli nie została zaznaczona opcja przeceny na wszystkie towary).

Towary można wczytać z pliku, dodać ręcznie, dodać z grupy lub z cennika. Określamy:


Rys. 6. Ustawienie wartości przeceny dla wybranych towarów


Po określeniu typu przeceny, towary będą widoczne na liście wraz z nową ceną det.. Poniżej widać, że towary będą przecenione o -10%:


Rys. 7. Towary do przeceny automatycznej


W przypadku zastosowania przeceny na wszystkie towary pojawi się pole, w którym należy podać procent, o jaki ma zostać zmieniona cena detaliczna wszystkich towarów w aptece.

Cenę można pomniejszyć o określony procent (wtedy należy wpisać wartość ze znakiem "-" np. -10%) lub zwiększyć o założony procent (wtedy należy wpisać wartość bez znaków specjalnych).


Rys. 7. Przecena wszystkich towarów


4. W kolejnym kroku należy dodać punkty sprzedaży (bez wyboru dat, ponieważ przecena nie obowiązuje w okresie czasu – wykonywana jest jednorazowo).

UWAGA ! Zapis nie spowoduje wysłania przeceny do aptek. Wysłanie następuje dopiero po zatwierdzeniu przeceny.


5. Po zapisaniu przeceny, pozostanie ona nieopublikowana ze statusem Oczekuje na wysłanie. Aby ją wysłać do aptek, należy wybrać przycisk Zatwierdź przecenę. Po zatwierdzeniu przecena zostania wysłana do wybranych aptek.


Rys. 8. Zatwierdzanie przeceny


6. Gdy przecena zostanie prawidłowo odebrana przez aptekę, trafi do bufora przecen w module APW 14 Magazyn > Operacje > Poprawa bazy leków i zakupów. W aptece pojawi się powiadomienie, informujące o otrzymaniu dokumentu przeceny.  Powiadomienia można zobaczyć, klikając CTRL+ALT+P w menu głównym apteki.


Rys. 9. Powiadomienie w aptece


10. Dokument przeceny można zaakceptować bądź odrzucić z poziomu modułu APW 14 Magazyn > Operacje > Poprawa bazy leków i zakupów. Informacja o odrzuceniu zostanie wysłana do KS-OmniPharm.


Rys. 10. Przecena centralna do akceptacji


11. Aby zaakceptować przecenę, należy ją zaznaczyć [SPC] Zazn./Odzn. i wybrać [F2] Akceptuj. Utworzony zostanie bufor przeceny widoczny w pajączku, gdzie można podejrzeć pozycje przeceny F3 Podgląd przeceny.

Obniżanie ceny detalicznej poniżej zakupu będzie sterowane z KS-OmniPharm. Jeżeli opcja obniżania będzie wyłączona, to cena nie zostanie obniżona poniżej ceny zakupu.

12. Aby zatwierdzić przecenę, farmaceuta wybiera w pajączku F7 Zatwierdź przecenę . Dopiero po zatwierdzeniu do KS-OmniPharm wysyłane jest potwierdzenie realizacji.

13. W kolumnie Zastosowanie przeceny w nawiasie widoczna będzie ilość aptek, w których przecena została zrealizowana w stosunku do ilości aptek, do których została wysłana.

Przykładowe zastosowanie przeceny: – przecena została zrealizowana w 50%, wysłano ją do dwóch aptek, natomiast zrealizowana została w jednej.

14. Każdą przecenę można rozwinąć za pomocą znaku , w celu zweryfikowania, które apteki zastosowały przecenę:


Rys. 11. Zastosowanie przeceny


Na powyższym przykładzie widać, że przecena została zrealizowana w drugiej aptece, informuje o tym znacznik w kolumnie Zastosowanie przeceny.

Natomiast, gdy przecena zostanie odrzucona, w kolumnie Zastosowanie przeceny widoczna będzie ikona:


Rys. 12. Odrzucona przecena


15. W aptece w module APW 14 Magazyn > Operacje > Raporty z przeceny > Dokumenty dostępny będzie raport po zatwierdzeniu przeceny ręcznej przez farmaceutę.