2.1. Dziennik zdarzeń

Parent Previous Next


W tym miejscu zapisywane są istotne operacje wykonywane na kartotece towarów, np. przepisywanie zmian urzędowych, zatwierdzanie bufora towarów czy zmiana maski aktualizacji.


Rys. 1. Dziennik zdarzeń


Lista zdarzeń podzielona jest na kolumny:

Listę można przeszukiwać za pomocą pola edycyjnego Szukaj oraz przycisku filtrowania (listę można filtrować według wszystkich kolumn).  

Każde zdarzenie można rozwinąć klikając na znak :


Rys. 2. Opis zdarzenia