1.2. Ustawienia hasła

Parent Previous Next


Po wybraniu opcji Ustawienia hasła wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik będzie mógł określić wymagania odnośnie złożoności hasła dla wszystkich użytkowników systemu:


Rys. 1. Ustawienia hasłaOpcje ustawienia hasła:

    1. Wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z).
    2. Małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z).
    3. Cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9).
    4. Znaki niealfabetyczne (np. !, $, #, %).


Dla każdej z opcji stworzony jest opis, który wyświetla się po skierowaniu kursora na wskazaną pozycję, np.:


Rys. 2. Opis funkcji


Po wprowadzeniu zmian, należy wybrać Zatwierdź ustawienia. Wpisane kryteria dotyczące złożoności hasła będą wymagane podczas następnej zmiany hasła lub podczas tworzenia nowego.