2.4. Magazyn

Parent Previous Next

Funkcjonalność dostarcza informacji o stanach magazynowych w punktach sprzedaży, pozwalając na ocenę jakości ich funkcjonowania. Dzięki regularnie przeprowadzanej analizie można obserwować trend oraz określać „kierunek zmian" w przedsiębiorstwie. Idealny stan to taki, w którym podmioty przy maksimum obrotów posiadają minimalny stan magazynowy.

Raporty dotyczące stanów magazynowych znajdują się w module Analityka > Magazyn.


Rys. 1. Raporty dotyczące stanów magazynowych


W ramach usługi rozszerzonej udostępnione są raporty: