2.4.2. Struktura wg dat ważności

Parent Previous Next

Raport Struktura wg dat ważności pozwala na analizę zapasu magazynowego z uwzględnieniem daty ważności leków.

Raport można wygenerować po wejściu do modułu Analizy zarządcze > Magazyn > Struktura wg dat ważności. (Rys. 1)


Rys. 1. Raport według daty ważnościW pierwszym kroku należy wybrać punkty sprzedaży, dla których ma zostać wygenerowany raport. Można wybrać wszystkie apteki lub wybrane punkty. Aby wygenerować raport należy wybrać przycisk Generuj raport.

Przykładowy raport:


Rys. 2. Przykładowy raport według dat ważności towaruRaport zawiera:

  1. Uwzględnione punkty sprzedaży.
  2. Wykres obrazujący rozkład leków według daty ważności. Istnieje możliwość wyboru wykresu: kołowy lub słupkowy.
  3. Listę towarów z podziałem na kolumny:


Po rozwinięciu wybranej pozycji z kolumny Termin ważności, wyświetlone zostaną wartości wartości rozłożone na poszczególne punkty sprzedaży.  


Rys. 3. Lista towarów o określonym terminie ważności


Wyświetlone dane można wyeksportować do pliku CSV (za pomocą przycisku ).