2.4.3. Struktura wg stawek VAT

Parent Previous Next

Raport Struktura według stawek VAT umożliwia dokonanie oceny stanów magazynowych w rozbiciu na stawki VAT w skali całej sieci aptek lub w wybranych punktach sprzedaży.

Raport można wygenerować po wejściu do modułu Analizy zarządcze > Magazyn > Struktura według stawek VAT.


Rys. 1. Raport według stawek VATW pierwszym kroku należy wybrać punkty sprzedaży, dla których ma zostać wygenerowany raport. Można wybrać wszystkie apteki lub wybrane punkty. Aby wygenerować raport należy wybrać przycisk Generuj raport.

Przykładowy raport:


Rys. 2. Przykładowy raport według stawek VAT


Raport zawiera:

Powyższe dane są szczegółowo przedstawione z podziałem na kolumny: