2.4. Jak zmienić cennik użyty w aktywnych strategiach cenowych?

Parent Previous Next

Zmiana w cenniku, który został już użyty w strategiach cenowych, wiąże się także ze zmianą działania tych strategii.


Jak zmienić cennik już użyty w aktywnych strategiach cenowych?1. Aby dokonać zmiany w cenniku już użytym w aktywnych strategiach cenowych, należy wejść do Polityka cenowa > Cenniki.

2. Należy zaznaczyć cennik i wybrać akcję "zmień cennik".

3. Pojawi się okno, gdzie widoczne będą aktywne strategie cenowe, w których zastosowany został wybrany cennik. Aby kontynuować możliwość zmiany cennika, wystarczy potwierdzić komunikat.

4. Można zmienić cennik zgodnie z potrzebami. Aby zapisać wprowadzone zmiany, klikamy "zapisz".

5. Po raz kolejny pojawi się komunikat, który wyświetli listę aktywnych strategii cenowych, w których użyty został dany cennik. Zatwierdzenie tego komunikatu będzie skutkować tym, że do aptek zostaną ponownie wysłane aktywne strategie cenowe z nową wersją zmienionego cennika.

6. Zmieniony cennik zapisze się na liście cenników. Historia cenników zostanie zachowana. Cennik sprzed zmiany zostanie z automatu ukryty na liście cenników w KS-OmniPharm (widoczny będzie w filtrze cenników ukrytych).

7. W strategiach cenowych w KS-OmniPharm i aptekach podmieniony zostanie zmieniony cennik. Aby zobaczyć status dostarczenia strategii cenowej do aptek, wystarczy przejść do strony ze strategiami cenowymi.