2.3. Jak łatwo dodać nowy cennik?

Parent Previous Next


Poniżej krótki opis dodawania nowego cennika.


Jak szybko dodać nowy cennik?1. Wybieramy opcję Polityka cenowa > Cenniki > Nowy.

2. Dodajemy nazwę cennika.

3. Wybieramy towary, która mają znaleźć się w cenniku i ustalamy ich cenę. Możemy wczytać towary z pliku (Wczytywanie towarów z pliku). Po utworzeniu cennika, gdy zajdzie taka potrzeba, możemy wyeksportować go do pliku.

4. Zapisujemy cennik.

5. Aby móc wybrać cennik w strategii cenowej i przesłać go do aptek, należy cennik zatwierdzić.

6. Wybieramy cennik do strategii cenowej (Dodanie nowej strategii cenowej + cennik (przykład))


Przykład dodania cennika: Dodawanie nowego cennika (przykład).