2.2. Analiza towarów

Parent Previous Next

Raport Analiza towarów umożliwia oszacowanie przepływu towarów w obsługiwanej sieci aptek. Użytkownik ma możliwość przejrzenia bieżących stanów magazynów oraz sprawdzenie bilansu zakupów oraz sprzedaży.

Zestawienie sporządzane jest na podstawie wybranego okresu analizy. Moduł Analiza towarów wyświetla się po wejściu do Analityka > Analiza towarów.


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym można zawęzić parametry raportu (Filtrowanie). Po określeniu parametrów, należy wybrać Zastosuj. Przykładowy raport:


Rys. 1. Przykładowy raport


Raport podzielony jest na kolumny:


Wygenerowanie raportu pozwala m.in. oszacować rotację towaru w punktach sprzedaży oraz przeanalizować zapotrzebowanie dla każdej apteki z osobna. Każdy towar na liście można rozwinąć za pomocą znaku .


Rys. 2. Rozwinięcie szczegółów


Aby wyeksportować raport do pliku należy wybrać przycisk Eksport do CSV. Pojawią się dwie opcje do wyboru: raport Zbiorczy i raport Szczegółowy.

W raporcie szczegółowym znajduje się dodatkowa kolumna z punktami sprzedaży. Raportu nie można wykonać, gdy do analizy zostaną wybrane wszystkie towary.