Filtrowanie

Parent Previous Next

Za pomocą filtrów w poszczególnych raportach można zawężać analizowane dane do zadanych kryteriów. Opcje filtrowania wyświetlane są po wybraniu przycisku Pokaż filtry:


Rys. 1. Okno parametrów raportu


Raporty można zawężać do określonego okresu analizy, wybranych punktów sprzedaży i towarów. Po określeniu parametrów należy wybrać Zastosuj.

Dostępne opcje filtrowania:

1. Okres analizy lub okres bazowy i okres porównawczy (w zależności od raportu) – możliwość określenia zakresu dat, który zostaną uwzględnione w analizie.


Rys. 2. Wybór okresu do analizy


Po kliknięciu na wybraną opcję z listy okres do analizy zostanie automatycznie uzupełniony.


Rys. 3. Wybór okresu do analizyRys. 4. Okres bazowy i okres porównawczy


Okres bazowy i porównawczy można zmienić, wybierając jedną z opcji z rozwijanej listy, po kliknięciu w pola: "bieżący miesiąc" dla okresu bazowego i "miesiąc wstecz" dla okresu porównawczego.


Rys. 5. Wybór opcji z rozwijanej listy


Aby ręcznie zdefiniować okres bazowy lub porównawczy, należy z wybrać z rozwijanej listy opcję "Wybór zakresu dat".

2. Punkty sprzedaży – za pomocą parametru można określić, które apteki mają zostać uwzględnione w raporcie. Opcje do wyboru:


Rys. 6. Wybór punktów sprzedaży z grupy


W polu oznaczonym ikoną można wpisać fragment nazwy poszukiwanej grupy – wówczas lista zostanie automatycznie przefiltrowana zgodnie z zadanym kryterium.


Rys. 7. Opcje filtrowania


Każdą pozycję, która ma zostać uwzględniona w analizie należy zaznaczyć, klikając w pole wyboru znajdujące się obok (zaznaczanie). Po zaznaczeniu wszystkich pożądanych punktów sprzedaży, należy zapisać zmiany za pomocą przycisku Zapisz. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje aktualnie znajdujące się na liście, należy kliknąć w pole wyboru przy kolumnie Kamsoft Id:

Rys. 8. Zaznaczenie wszystkich aptek na liście


Opcje dostępne w oknie:


3. Towary – możliwość wybrania towarów, które mają zostać uwzględnione w analizie. Opcje do wyboru:Rys. 9. Opcje dodatkowe


Po wybraniu jednej z wyżej wymienionych akcji, użytkownik zostanie przeniesiony do wybranego miejsca w systemie. Stamtąd będzie mógł w każdej chwili powrócić do miejsca docelowego za pomocą "przycisku powrotu":


Rys. 10. Powrót do modułu Analiza towarów


Na wybraną grupę należy kliknąć, a następnie zapisać zmiany za pomocą znaku: .


Rys. 11. Wybór grupy


Po zatwierdzeniu nazwa wybranej grupy pojawi się w oknie filtrowania:


Rys. 12. Wybrana grupa asortymentowa

Rys. 13. Wybór towarów z CKT


Do wyszukiwania odpowiednich pozycji na liście warto użyć filtrów dostępnych pod przyciskiem Pokaż filtry. Po wybraniu opcji okno zostanie rozszerzone o dodatkowe pola:


Rys. 14. Opcje filtrowania


Listę towarów można filtrować według wszystkich kolumn oraz za pomocą nowego selektora towarów.


UWAGA! Dotychczasowe filtry wyszukiwania towarów w systemie KS-OmniPharm zostały zastąpione zupełnie nowym narzędziem – kategoryzacją GRUPEX. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu nowego selektora towarów, umożliwiającego szybkie wyszukiwanie pozycji według wielu kategorii. Dostępne kategorie wyszukiwania: grupy towarowe, producent, ATC, OTC oraz postać i rodzaj leku (szczegóły w rozdziale: Kategoryzacja GRUPEX).


Oprócz możliwości filtrowania, z poziomu okna można skorzystać z dodatkowych opcji, dostępnych pod przyciskiem Akcje:


Rys. 15. Opcje dodatkowe


Opcje do wyboru:

Po wybraniu jednej z wyżej wymienionych akcji, użytkownik zostanie przeniesiony do wybranego miejsca w systemie. Stamtąd będzie mógł w każdej chwili powrócić do miejsca docelowego za pomocą "przycisku powrotu".

Jeżeli użytkownik wybrał pozycje, które mają zostać uwzględnione w analizie, należy je zaznaczyć (kliknąć na pole wyboru przy wybranym towarze) i zapisać (przycisk Zapisz).


Rys. 16. Zaznaczanie pozycji


Klikając na pole wyboru przy kolumnie Id towaru można za pomocą jednego kliknięcia zaznaczyć wszystkie pozycje na liście. Wcześniej jednak należy użyć filtrów, aby wyselekcjonować pożądane towary (max. limit zaznaczenia to 1000 elementów). Po zapisaniu wybranych pozycji użytkownik powróci do okna głównego. W polu Towary z CKT wyświetlona zostanie liczba wybranych towarów: .


Kolejne parametry filtrowania towarów różnią się w zależności od rodzaju raportu. W Analizach marży i sprzedaży oraz w Kokpicie menedżerskim można filtrować według:


Rys. 17. Filtrowanie towarów z bazy BLOZ


Jeżeli użytkownik wybrał pozycje, które mają zostać uwzględnione w analizie, należy je zaznaczyć i zapisać (rys. 15).


Z poziomu Analizy towarów można filtrować towary według konkretnego producenta:


Rys. 18. Wybór towarów danego producenta


4. Po określeniu kryteriów filtrowania, należy kliknąć przycisk Zastosuj, aby wygenerować raport. Określone filtry są widoczne dla użytkownika również po ukryciu (przycisk Ukryj filtry), w górnej części okna na niebieskim pasku:


Rys. 19. Podgląd przykładowo wybranych parametrów