2.1. Analiza porównawcza (Sprzedaż)

Parent Previous Next


Raport sprzedaży pozwala na szczegółową analizę sprzedaży dla aptek i towarów w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym. Z funkcjonalności mogą korzystać użytkownicy posiadający uprawnienie ANSPR_LIST – Dostęp do analiz sprzedażowych. Aby wykonać taką analizę, należy wybrać Analityka > Sprzedaż. Wyświetlone zostanie okno Analizy porównawczej:


Rys. 1. Przykładowy raport sprzedażowyDomyślnie raport przedstawia dane z bieżącego miesiąca w porównaniu do analogicznego okresu w miesiącu poprzedzającym w skali całej sieci aptek. Raport można wygenerować na podstawie własnych parametrów za pomocą przycisku Pokaż filtry. Opcje filtrowania są opisane w rozdziale: Filtrowanie.

Sprzedaż zawiera:

Rys. 2. Pola wyboru
Każdą pozycje na liście można rozwinąć za pomocą znaku , aby zobaczyć szczegółowe dane dla apteki. Z tego poziomu można również wyeksportować raport sprzedaży dla wybranej apteki:


Rys. 3. Wyeksportowanie raportu sprzedaży dla wybranej apteki


W drugiej zakładce – Analiza porównawcza wg towarów – znajduje się ta sama analiza, lecz w pierwszej kolejności przedstawione są towary – po rozwinięciu wybranej pozycji można zobaczyć dane dla poszczególnych aptek. Z tego poziomu również można wykonać eksport do pliku CVS oraz wybrać kolumny, które mają być uwzględnione w analizie (zaznaczając odpowiednie pola wyboru).


Rys. 4. Analiza porównawcza według towarów