1. Rejestracja

Parent Previous Next

Proces rejestracji to krok niezbędny do rozpoczęcia korzystania z systemu KS-OmniPharm. Po zarejestrowaniu otrzymujemy certyfikat (uwierzytelniający dostęp), nazwę użytkownika oraz hasło.


UWAGA! W przypadku, gdy rejestrowany Punkt Sprzedaży Detalicznej nie należy do Usługobiorcy, wymagane jest dołączenie do formularza rejestracyjnego skanu podpisanego oświadczenia Reprezentanta Punktu Sprzedaży Detalicznej (wzór oświadczenia). Oryginał oświadczenia należy wysłać na adres KAMSOFT S.A. z dopiskiem KS-OmniPharm.


Jak się zarejestrować?1. Po otwarciu strony https://www.ks-omnipharm.pl wyświetlona zostanie informacja o braku zainstalowanego certyfikatu w przeglądarce. Aby go otrzymać, należy się zarejestrować. W tym celu należy wybrać przycisk Zarejestruj się:


Rys. 1. Rejestracja


2. Następnie wyświetlony zostanie formularz rejestracji:


Rys. 2. Formularz rejestracji


Pola wymagane do uzupełnienia (wyróżnione kolorem czerwonym):


Rys. 3. Przycisk umożliwiający pobranie danych z GUS (po NIP-ie)


Po pobraniu danych z GUS na podstawie wprowadzonego NIP-u część pól w formularzu zostanie automatycznie uzupełniona, np.:


Rys. 4. Pola uzupełnione na podstawie informacji z GUSRys. 5. Dodanie kolejnego reprezentanta
UWAGA! Na wszystkie adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany certyfikat oraz hasło dostępu.UWAGA ! W przypadku, gdy rejestrowany Punkt Sprzedaży Detalicznej nie należy do Usługobiorcy, wymagane jest dołączenie do formularza rejestracyjnego podpisanego oświadczenia Reprezentanta Punktu Sprzedaży Detalicznej (wzór oświadczenia). Oryginał oświadczenia należy wysłać na adres KAMSOFT S.A.


Wzór oświadczenia można pobrać bezpośrednio z formularza, klikając w pole Pobierz wzór, np.:


Rys. 6. Możliwość pobrania oświadczenia


UWAGA! Plik nie może być większy niż 10MB, większe pliki nie zostaną załadowane!

Po pobraniu i uzupełnieniu oświadczenia, należy dodać plik do formularza. W tym celu należy wybrać przycisk i wskazać zapisany plik oświadczenia, np.:


Rys. 7. Wskazanie pliku z oświadczeniemRys. 8. Wskazanie ilości miesięcy historycznych danych sprzedażowych z punktów sprzedaży do przesłania


3. Po wypełnieniu formularza można przejść do następnego etapu rejestracji, wybierając przycisk Następny krok:


Rys. 9. Przejście do następnego etapu rejestracji


4. Po wybraniu opcji należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług.

Rys. 10. Regulamin Świadczenia Usług KS-OmniPharm


5. Następnie, aby kontynuować proces rejestracji, należy zaznaczyć pole Nie jestem robotem, a następnie wybrać przycisk Zgadzam się, np.:


Rys. 11. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem


6. Zlecenie rejestracji zostaje automatycznie przesłane do firmy KAMSOFT S.A. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną, informującą, że zgłoszenie rejestracyjne zostało przyjęte, np.:


Rys. 12. Przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego


7. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na adres reprezentanta Usługobiorcy zostaje wysłany link aktywacyjny (ważny 24 godziny). Należy kliknąć w link, aby potwierdzić rejestrację.

8. W ciągu 3 dni roboczych KAMSOFT S.A. wyśle e-maila potwierdzającego rejestrację na wszystkie adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość będzie zawierała certyfikat oraz dane niezbędne do zalogowania:


9. W przeglądarce internetowej (zalecane: Google Chrome) należy zainstalować certyfikat otrzymany w wiadomości e-mail  (Import certyfikatu).

10. Po zainstalowaniu certyfikatu, należy wejść na stronę startową systemu KS-OmniPharm (Logowanie). Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie certyfikatu, co jest konieczne do prawidłowego zalogowania. Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie hasła logowania i nazwy użytkownika podanych w zwrotnej wiadomości e-mail. Następnie wyświetlone zostanie okno, w którym należy zmienić hasło otrzymane w e-mailu, a następnie wylogować się i zalogować ponownie za pomocą nowego hasła (pamiętając o konieczności potwierdzenia certyfikatu przed zalogowaniem). Jeżeli zalogowanie przebiegło prawidłowo, rejestrację można uznać za zakończoną.


UWAGA! W przypadku, gdy użytkownik wykona wszystkie wymienione w powyższym opisie czynności i mimo to pojawią się problemy z dostępem do systemu, należy skontaktować się z sekcją KS-OmniPharm (pomoc@ks-omnipharm.pl).