2.1. Jak rozpocząć pracę z cennikami?

Parent Previous Next


Poniżej opis jak łatwo i szybko zacząć pracę z cennikami w KS-OmniPharm.


Jak rozpocząć pracę z cennikami?1.  W KS-OmniPharm strona z cennikami wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Cenniki.

2. Aby móc przesyłać cenniki z KS-OmniPharm do aptek, należy je zastosować w strategiach cenowych (Jak łatwo dodać nowy cennik?) (Dodanie nowej strategii cenowej + cennik (przykład)).

3. Cenniki przesyłane z KS-OmniPharm widoczne są w module 35-Strategie > 2.Cenniki.