2.2. Przykładowy scenariusz aktualizacji aptek

Parent Previous Next


Poniżej opisany został przykładowy scenariusz zarządzania aktualizacjami aptek, który ma następujące założenia:Jak centralnie zarządzać aktualizacjami aptek?1. Otwieramy menadżera aktualizacji i używając dogodnego dla nas filtru znajdujemy apteki wybrane dla testów, na przykład używając filtra grupy, dla grupy testowej, którą wcześniej stworzyliśmy w KS-OmniPharm.

2. W kolejnym kroku musimy zapewnić, że wszystkie wybrane apteki ustawione są w tryb automatycznej aktualizacji. Możemy to zrobić za jednym razem używając przycisku Harmonogram lub indywidualnie na każdej pozycji apteki.

3. W formularzu wybieramy odpowiednio Automatycznie i Codziennie i zapisujemy zmiany.

4. Następnie należy wybrać opcję Nr wersji, aby określić preferowaną wersję dla aptek. Należy zaznaczyć pole wyboru Wybrana wersja, a następnie na liście rozwijalnej wskazać numer wersji, która ma być zainstalowana.

5. Po okresie testowym i zaakceptowaniu tej wersji, zlecamy jej instalację w pozostałych aptekach w analogiczny sposób:

6. Gdy żądanie aktualizacji zostanie przetworzone, ikona zegarka zniknie, a dostępny stanie się raport z procesu instalacji nowej wersji, pozwalając na odnalezienie aptek, w których instalacja się nie powiodła.