2. Zarządzanie aktualizacjami aptek

Parent Previous Next


UWAGA! Dostęp do funkcji mogą mieć jedynie Użytkownicy z nadanym przez administratora uprawnieniem ZAKT_LIST Dostęp do zarządzania aktualizacjami KS-AOW (Administracja systemu/Prawa)

Strona Zarządzanie aktualizacjami aptek wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie aptekami > Zarządzanie aktualizacjami aptek:
Rys. 1. Zarządzanie aktualizacjami aptekLista aptek podzielona jest na następujące kolumny:Istnieje możliwość wyszukania pozycji z listy za pomocą filtrów:


Rys. 3. Edycja harmonogramu aktualizacji
Możliwe jest sortowanie tabeli według każdej kolumny poprzez kliknięcie na nagłówek z tytułem kolumny.