3. Domyślne opcje aptek

Parent Previous Next


Funkcjonalność Domyślne opcje aptek pozwala na centralne ustawienie opcji modułów systemu KS-AOW we wszystkich aptekach należących do sieci. Ustawienia będą jednakowe dla wszystkich aptek.

Strona domyślnych opcji aptek wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie aptekami > Domyślne opcje aptek:

Rys. 1. Zarządzanie aptekami > Domyślne opcje aptek


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno Domyślne opcje aptek. Z lewej strony widoczna jest lista modułów i możliwych ustawień programu KS-AOW. Po kliknięciu w dany moduł, po prawej wyświetlona zostanie lista opcji do niego przypisana. Przy niektórych pozycjach znajduje się ikona – po skierowaniu kursora na ikonę wyświetlony zostanie dodatkowy opis danego ustawienia.

Rys. 2. Domyślne opcje aptek

1. Zmiana ustawień opcji modułów.

Aby zmienić ustawienia wybranej opcji, należy zaznaczyć pole wyboru przy wybranej pozycji, a następnie zmienić wartość. Zmianę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz (górna część okna). Przed zapisaniem zmian przy ikonie dyskietki widoczna jest ilość zaznaczonych opcji do zmiany.

Rys. 3. Zmiana ustawień opcji modułów

Aby powrócić do poprzednich ustawień danej opcji, wystarczy kliknąć .

2. Blokowanie edycji opcji modułów.

Istnieje możliwość zablokowania edycji poszczególnych opcji modułów w aptekach. Służy do tego funkcja Zablokuj edycję. Zaznaczenie wybranych opcji, a następnie wybranie funkcji Zablokuj edycję, uniemożliwi zmianę parametru w programie KS-AOW. Zmianę będzie można wykonać jedynie centralnie w KS-OmniPharm.

Rys. 4. Blokowanie edycji opcji modułów


3. Historia ustawień opcji.

Wszystkie zmiany wprowadzone w opcjach modułów aptek zapisane są w historii, którą można odczytać za pomocą funkcji Historia ustawień opcji.

Rys. 5. Historia ustawień opcji


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno z listą zmian ustawień opcji modułów:

Rys. 6. Lista zmian ustawień opcji modułów


Widok historii ustawień opcji podzielony jest na następujące kolumny:

Każdą pozycję z listy można rozwinąć, aby sprawdzić m.in. dokładną lokalizację danej opcji:

Rys. 7. Podgląd szczegółów

Listę zmian w oknie można sortować według kolumn: nazwa opcji, punkt sprzedaży, daty modyfikacji, osoba i status – po wybraniu przycisku Pokaż filtry.