2.1. W jaki sposób wykonać aktualizację aptek?

Parent Previous Next


Aktualizacje programów KS-AOW w aptekach można wykonać na 2 sposoby:UWAGA! Zarządzanie aktualizacjami aptek jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie ZAKT_ZMIEN Zmiana konfiguracji aktualizacji i wersji KS-AOW.


Zarządzanie globalną aktualizacją jest możliwe za pomocą opcji w górnej części okna:


Rys. 1. Zarządzanie globalną aktualizacją


W celu zmiany konfiguracji aktualizacji pojedynczej apteki, należy wybrać menu podręczne znajdujące się obok nazwy wybranej apteki:


Rys. 2. Konfiguracja aktualizacji pojedynczej apteki


Niezależnie od rodzaju aktualizacji (globalna, indywidualna) dostępne są opcje:


1. Edycja harmonogramu – po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 3. Edycja harmonogramu aktualizacji
Dodatkowo możliwe jest określenie częstotliwości, a także godziny wykonania aktualizacji:


2. Konfiguracja numeru wersji – funkcja umożliwia zaktualizowanie programu KS-AOW do preferowanej wersji . Do wyboru są 3 opcje:


Rys. 4. Edycja numeru wersji


3. Aktualizacja do najnowszej wersji – wysłanie do wybranej apteki żądania wykonania aktualizacji systemu do najnowszej wersji.

4. Historia zmian – przegląd zmian w ustawieniach aktualizacji dla wszystkich aptek na liście.


Rys. 5. Historia zmian


W oknie dostępne są następujące informacje:Dane w oknie można filtrować według dat dokonania zmiany oraz operatora – za pomocą przycisku Pokaż filtry.