1. Proces rejestracji

Parent Previous Next


Proces rejestracji to krok niezbędny do rozpoczęcia korzystania z systemu KS-OmniPharm. Podczas rejestracji otrzymujemy certyfikat (uwierzytelniający dostęp), nazwę użytkownika oraz hasło.Jak się zarejestrować?1. Po otwarciu strony https://www.ks-omnipharm.pl wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Rejestracja


2. Aby dokonać rejestracji, należy wybrać opcję "Nie masz konta? Zarejestruj się". Następnie wyświetlony zostanie formularz rejestracji:

Rys. 2. Formularz rejestracji


W formularzu należy uzupełnić pola obowiązkowe, które są zaznaczone kolorem czerwonym. Wymagane jest podanie nazwy firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, NIP, REGON. Opcjonalne wypełniamy KRS oraz identyfikator KAMSOFT (jeżeli jest znany). W polu Reprezentanci usługobiorcy wpisujemy imię, nazwisko, adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu. Istnieje możliwość wpisania więcej niż jednego reprezentanta usługobiorcy. W tym celu należy dodać pola zielonym plusem. Możemy również podać dane innej osoby uprawnionej do otrzymywania certyfikatu usługobiorcy: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Na wszystkie adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany certyfikat oraz hasło dostępu.

Aby zarejestrować apteki, które będą współdziałać z systemem KS-OmniPharm, należy w polu Punkty Sprzedaży Detalicznej Usługobiorcy i/lub Punkty Sprzedaży Detalicznej osób trzecich wpisać sześciocyfrowy numer KAMSOFT apteki oraz NIP.

W polu Identyfikacja towaru należy określić, czy towary w aptekach mają być identyfikowane po kodach BLOZ, czy po identyfikatorach centralnych (wiąże się to z utrzymaniem Centralnej Kartoteki Towarowej). Wersję demo zaznaczamy, kiedy chcemy skorzystać z bezpłatnej wersji testowej.

Pola do wpisania kolejnych punktów sprzedaży dodajemy zielonym plusem. W pozycji Wybrane Usługi należy zaznaczyć, które usługi chcemy zamówić. Pola Usługa Podstawowa i Hostingowa są obowiązkowe.


UWAGA ! W przypadku wypełnienia pola Punkty Sprzedaży Detalicznej należące do osób trzecich wymagana jest pisemna zgoda reprezentanta tych punktów na zarejestrowanie ich w KS-OmniPharm. Pisemną zgodę w postaci oświadczenia należy wysłać na adres KAMSOFT S.A. W celu przyspieszenia procesu rejestracji można również wysłać skan oświadczenia na adres e-mail: rejestracja@ks-omnipharm.pl. Zakres informacji, które musi zawierać oświadczenie oraz jego wzór znajdują się w Regulaminie (regulamin wyświetla się po uzupełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu przycisku Następny krok).


3. Po wypełnieniu formularza należy przejść do następnego kroku i zapoznać się z regulaminem. Po przeczytaniu regulaminu, na końcu strony, użytkownik powinien potwierdzić, że nie jest robotem i zaznaczyć przycisk Zgadzam się.


Rys. 3 Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem


4. Zlecenie rejestracji zostaje automatycznie przesłane do firmy KAMSOFT S.A.

5. Należy poczekać na e-mail z firmy KAMSOFT S.A. potwierdzający rejestrację. Wiadomość zwrotna e-mail zawierać będzie:


6. W przeglądarce internetowej instalujemy certyfikat otrzymany w wiadomości e-mail (Import certyfikatu). Zalecana przeglądarka to Google Chrome.

7. Po zainstalowaniu certyfikatu, należy wejść na stronę startową systemu. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie certyfikatu i dopiero po tym może się prawidłowo zalogować. Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie hasła logowania i nazwy użytkownika podanych w zwrotnej wiadomości e-mail. Po zalogowaniu pojawi się okno, w którym należy zmienić hasło otrzymane w e-mailu, a następnie wylogować się i zalogować ponownie za pomocą nowego hasła (pamiętając o konieczności potwierdzenia certyfikatu przed zalogowaniem). Jeżeli udało nam się zalogować, rejestrację możemy uznać za zakończoną prawidłowo.


UWAGA ! W przypadku, gdy wykonamy wszystkie wymienione wyżej w opisie czynności i mimo to będą problemy z dostępem do systemu, należy skontaktować się z sekcją KS-OmniPharm (https://www.ks-omnipharm.pl/#Kontakt).