Import certyfikatu

Parent Previous Next


Zaimportowanie certyfikatu jest niezbędne do prawidłowego przebiegu zarejestrowania w systemie KS-OmniPharm i uwierzytelnienia dostępu do systemu. Certyfikat otrzymany w załączniku w zwrotnej wiadomości e-mail, należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować do wybranej przeglądarki.


UWAGA! W przypadku błędów podczas importu certyfikatu, pomimo wykonania wyżej opisanych czynności, zalecany jest kontakt z sekcją KS-OmniPharm (https://www.ks-omnipharm.pl/#Kontakt).


W kolejnych rozdziałach opisane zostały sposoby importowania certyfikatu z poziomu trzech przykładowych przeglądarek: