1.1. Ustawienia certyfikatu

Parent Previous Next

Po wybraniu opcji Ustawienia certyfikatu wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Ustawienia


W tym miejscu użytkownik może zwiększyć bezpieczeństwo poprzez ustawienie wymagania certyfikatu. Do wyboru są trzy opcje:


Przy każdej pozycji wyszczególnione są zalety i ewentualne minusy rozwiązania. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, należy zapisać zmiany za pomocą przycisku Zatwierdź ustawienia.