3.1. Resetowanie hasła

Parent Previous

Jeżeli użytkownik zapomni jakie jest jego hasło logowania do systemu KS-OmniPharm, może skorzystać z opcji resetu i utworzyć nowe hasło.


Jak zresetować hasło?Aby zresetować hasło, należy z poziomu okna logowania kliknąć w pole: Zapomniałeś hasła?:


Rys. 1. Opcja "Zapomniałeś hasła?"Po wybraniu opcji użytkownik zostanie przeniesiony do okna "Zmiana hasła", w którym należy uzupełnić trzy pola:


Po wykonaniu czynności, należy kliknąć przycisk Wyślij (dalsza procedura postępowania zostanie wysłana na wskazany adres).


Rys. 2. Zmiana hasłaAdres e-mail oraz login danego użytkownika można sprawdzić w module Administracja systemu -> Użytkownicy. Po wybraniu opcji wyświetlona zostanie lista utworzonych operatorów. Należy odszukać odpowiednią pozycję - w kolumnie "Użytkownik" widoczny będzie login danego operatora, natomiast adres e-mail zostanie wyświetlony po kliknięciu Edytuj (rys. 3). Jeżeli pole e-mail będzie puste, należy je uzupełnić i zapisać zmiany. Adres wprowadzony w tym miejscu, należy podać w oknie Zmiana hasła. Dalsza procedura postępowania zostanie przesłana użytkownikowi na wskazany adres.


Rys. 3. Edycja karty danego użytkownika